Ledning och ägande

Ägande

Kristianstad Airport AB är ett kommunägt bolag. Det ägs av Kristianstads kommun (91 %), Hässleholms kommun (5 %), Bromölla kommun (2 %) och Östra Göinge kommun (2 %).

Vår ledningsgrupp

  • Jonas Haak – VD
  • Wilhelm Nilsson – Rampledare
  • Sara Nilsson – Verksamhetsansvarig/Säkerhetsansvarig
  • Lars Schrewelius – Tekniskt ansvarig/Flygsäkerhetskoordinator